ELZEP Zakład Elektryczny Zbigniew Postrożny

Wykonawstwo

 • Sukcesywne opracowywanie analiz stanu pracy sieci nN oraz Wytycznych Programowych na poprawę stanu pracy sieci nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie - obszar Rejonu Dystrybucji  Zakopane, Nowy Targ oraz Limanowa
 • Budowa przyłącza kablowego SN 15kV oraz złącza kablowego SN w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku magazynowo - produkcyjnego w Skawinie, ul. Hałacińskiego dla TAURON Dystrybucja S.A
 • Montaż instalacji alarmowej(SSWiN), instalacji sygnalizacji pożaru(SAP) oraz systemu telewizji dozorowej(CCTV) w pomieszczeniach budynku Urzędu Miastach Bochnia
 • Modernizacja wnętrzowych stacji transformatorowych SN/nN na potrzeby zabudowy układów bilansujących na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Krakowie - Zadanie nr 4 Jednostka Terenowa Limanowa.
 • Budowa linii kablowych SN 15kV dla zasilania budynków biurowych w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej - dla TAURON Dystrybucja S.A
 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie farm fotowoltaicznych o mocy 199kWp i 22kWp w Ochotnicy Dolnej
 • Budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowych SN 15kV oraz linii kablowych nN dla zasilania budynku wielorodzinnego z usługami - Kraków, ul. Koszykarska dla TAURON Dystrybucja S.A
 • Dostosowanie pomieszczenia centrali telefonicznej w budynku A-3 AGH polegające wykonaniu: instalacji elektrycznych dla potrzeb centralnego systemu monitoringu i technicznego zarządzania obiektami AGH, instalacji alarmu pożarowego(SAP), systemu telewizji dozorowej wraz z kontrolą dostępu, wymianą drzwi wejściowych na przeciwpożarowe oraz ogólnobudowlanych prac remontowych.
 • Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych SN 15kV dla zasilenia budynku mieszkalno-usługowego w Krakowie przy ul. Sarego 22,23,26 - dla TAURON Dystrybucja S.A
 • Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linni kablowych SN 15kV dla zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym w Krakowie przy ul. Strycharskiej - dla TAURON Dystrybucja S.A
 • Wymiana stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozdzielni głównej wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego 650 kVA w budynku Dyspozycji Mocy TAURON Dystrybucja Oddział Kraków przy ul. Dajwór w Krakowie
 • Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej na części I piętra Magazynu Głównego - dla Elektrownia Skawina S.A.
 • System SSWiN i KD zabezpieczenia terenu SE Wrzosowa 220/110/30/15kV oraz budynku biurowego RWN Częstochowa - dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Modernizacja rozdzielni 15 kV "Warmijska" w zakresie potrzeb własnych, instalacji ogrzewania i oświetlenia, oraz budynku i ogrodzenia - dla TAURON Dystrybucja S.A
 • Wymiana instalacji elektrycznych na trzech kondygnacjach w Domu Studenckim "Merkury" - etap 2 - dla Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System SSWiN i KD zabezpieczenia terenu oraz budynków GPZ Pohulanka, GPZ Szczekociny, GPZ Zagórze, GPZ Dobrodzień - dla TAURON Dystrybucja S.A
 • System SSWiN, KD i CCTV zabezpieczenia terenu oraz budynków Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu - PKP Energetyka
 • Stacja transformatorowa wnętrzowa 15/0,4kV wraz z linią kablową SN 
  w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej - dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Instalacje potrzeb własnych rozdzielni 15 kV przy ul. Wodzinowskiego w Krakowie - dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Stacja transformatorowa wnętrzowa 15/0,4kV wraz z linią kablową SN 
  w Krakowie przy ul. Zalesie - dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Stacja 2-transformatorowa wnętrzowa 15/0,4kV wraz z linią kablową SN w Krakowie przy ul. F. Nullo - dla TAURON Dystrybucja S.A.
 • Stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,4kV w Krzeszowicach
 • Wymiana instalacji elektrycznych na czterech kondygnacjach w Domu Studenckim "Merkury" w Krakowie - etap 1
 • Remont sieci internetowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie
 • Instalacja kontroli dostępu i sygnalizacji włamania w salach laboratoriów komputerowych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskie

oraz wiele innych

Dokumentacja projektowa

 • Instalacje potrzeb własnych rozdzielni SN w Krakowie przy ul. Warmijskiej
 • Instalacje potrzeb własnych rozdzielni SN w Krakowie przy
  ul. Wodzinowskiego
 • Stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z Siecią elektroenergetyczną SN
  i nN o łącznej dlugości ponad 1km w m. Maruszyna
 • Oświetlenie uliczne w Kościelisku przy ul. Rysulówka
 • Oświetlenie uliczne w m. Jabłonka przy drodze wojewódzkiej D962
 • Oświetlenie uliczne w m. Jabłonka przy drodze wojewódzkiej D957
 • Instalacja elektryczna zakładu przetwórstwa mięsnego w m. Polanka k. Myślenic
 • Linia kablowa nN w m. Kościelisko

oraz wiele innych